Willa Zimowit – Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy w Wiśle

Zimowit – Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy w Wiśle

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Regulamin

Ośrodka Willa Zimowit

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić w recepcji do godziny 09:00 dnia w którym upływa termin rezerwacji.
 2. Zakwaterowanie w pokoju Ośrodka następuje po dopełnieniu formalności pobytowych w recepcji.
 3. Płatności za pobyt należy dokonać w dniu przyjazdu do Ośrodka.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy (rezygnacji z pobytu w Ośrodku) zgodnie z art. 394 kc.
 5. W przypadku anulacji rezerwacji, z przyczyn spowodowanych decyzjami państwowymi, zdarzeniami nadzwyczajnymi, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (epidemia, zakaz przemieszczania, zakaz świadczenia usług noclegowych  itp.), a które powodują brak możliwości realizacji rezerwacji / usługi, wpłacony zadatek może zostać zaliczony na poczet przyszłej rezerwacji, po akceptacji zmiany terminu rezerwacji lub zostanie zwrócony wpłacającemu.
 6. Skrócenie pobytu nie upoważnia Ośrodka do zwrotu wpłaconej kwoty za niewykorzystane dni.
 7. Czasowe przerwy w funkcjonowaniu urządzeń technicznych lub usług – nie z winy Ośrodka, nie zwalniają Gości z dokonania pełnej płatności.
 8. Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania osobie która rażąco narusza jego regulamin.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia Ośrodka powstałych z jego winy.
 10. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wyznaczonymi miejscami.
 11. W razie  wywołania  alarmu  koszty  przyjazdu  straży  pożarnej  ponosi  osoba  odpowiedzialna za wywołanie alarmu.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 07:00 do 22:00.
 13. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 07:00, z wyjątkiem dni w których odbywa się impreza typu: grill, bankiet, wesele i tym podobne.
 14. Śniadanie serwujemy w formie stołu szwedzkiego, nie ma możliwości wynoszenia posiłków, istnieje możliwość zakupu pakietu śniadaniowego na wynos.
 15. Zastawa i sztućce są częścią wyposażenia jadalni, niedozwolone jest ich wynoszenie poza jej obręb.
 16. Życzenie dokupienia obiadokolacji Gość powinien zgłosić w recepcji Ośrodka do godziny 10:00 dnia w którym chce skorzystać z posiłku.
 17. Pokoje nie są sprzątane w trakcie pobytu – istnieje możliwość zamówienia sprzątania i zmiany pościeli na recepcji, po uzgodnieniu z recepcja.
 18. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za należące do Gości rzeczy, zagubione lub pozostawione na terenie Ośrodka. Rzeczy wartościowe można przechować w depozycie na recepcji.
 20. Przedmioty zostawione w pokoju są odsyłane na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowuje je tylko przez dwa tygodnie.
 21. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci uszkodzenia lub utraty pojazdu pozostawionego na terenie Ośrodka.
 22. Ośrodek ma  obowiązek  zapewnić:  *warunki  pełnego  i  nieskrępowanego  wypoczynku  Gościa *bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu *profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 23. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (dalej: RODO) w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z usług hotelowych jest Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, ul. Kocjana 3. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@pgsw.pl.
 24. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach przetwarzania danych osobowych istnieje możliwość kontaktu pod adresem poczty elektronicznej iod@pgsw.pl .
 25. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia zakwaterowania i świadczenia usługi hotelowej. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane są też przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w przypadku gdy osoba zażądała wystawienia faktury VAT za usługę. Podanie dodatkowych danych w zakresie numeru telefonu oraz numeru rejestracyjnego samochodu również jest dobrowolne i wymagane wówczas gdy osoba korzysta z dodatkowych usług w tym zakresie, np. parking. Brak tych informacji uniemożliwi natomiast odpowiednio sprawny kontakt z osobą jeżeli zajdzie taka konieczność lub zapewnienia możliwości skorzystania z parkingu. Po wyrażeniu dodatkowej zgody dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane są w celu przesyłania ofert usług hotelowo turystycznych. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 26. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: pracownicy jednostki nadzorującej działalność Administratora oraz usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, monitoring, obsługę organizowanych wydarzeń.
 27. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz 6 lat od jej wykonania. W przypadku wniesienia roszczeń z tytułu realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących Stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych będą przetwarzane przez okres 5 lat. Dane w celu przesyłania ofert handlowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie lub ustania celu przetwarzania.
 28. Osobom przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych za zgodą osoby której dane dotyczą – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 29. Osobom, których dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 30. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 31. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 32. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja@zimowit.eu lub w recepcji Ośrodka.
 33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania wskazanych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi.

 

Miłego wypoczynku życzy Dyrekcja i Kierownictwo Ośrodka.

About Author