Willa Zimowit – Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy w Wiśle

Zimowit – Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy w Wiśle

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Deklaracja dostępności

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej “Ośrodek Wypoczynkowy Zimowit” zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Willa Ziemowit.

Data publikacji strony internetowej: 2012.09.24. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.06.29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Strona nie spełnia kryteriów: 1.1.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.12, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.3, 2.2.3, 4.1.1, 4.1.2 opisanych w ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.06.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Maria Mosler, adres poczty elektronicznej m.mosler@igbmazovia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 539 735 901. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wodna 3 w Wiśle. Teren jest ogrodzony z furtką do wejścia prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się przy budynku. Recepcja znajduje się na piętrze przy głównym wejściu na obiekt przy ul. Wodnej 3.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody bez windy – budynek jest zabytkowy. W budynku Willi Zimowit nie znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

„WILLA ZIMOWIT” W WIŚLE ul. Wodna 3, 43-460 Wisła, tel. 33 855 15 19, kom. 602 323 708

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej w pełni do wymagań prawnych.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphone podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego pgsw.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W ramach serwisu internetowego pgsw.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym pgsw.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pgsw.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Polityka prywatności
w działalności hoteli i ośrodków turystycznych
zarządzanych przez Polską Grupę SW

Wprowadzenie

W wachlarzu działalności Polskiej Grupy SW (dalej: PGSW), znajdują się ośrodki wypoczynkowe, hotele, ośrodek kempingowy oraz pole namiotowe. We wszystkich naszych ośrodkach posiadamy sale konferencyjno-szkoleniowe z profesjonalnym wyposażeniem multimedialnym. W związku z realizacją usług hotelarsko-gastronomicznych, połączonych z usługami konferencyjno-szkoleniowymi oraz organizacją imprez okolicznościowych PGSW przetwarza dane osobowe, m.in. gości, klientów oraz innych osób związanych z tą częścią działalności Instytucji. W PGSW obowiązuje ogólna polityka prywatności dedykowana dla działalności hotelowej, której treść znajduje się poniżej, natomiast szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w poszczególnych procesach otrzymają Państwo w odpowiednim formularzu, umowie lub innym momencie dedykowanym dla momentu zbierania i dalszego przetwarzania danych w związku z konkretnym celem, w zależności od tego czy będziecie naszym gościem, klientem korzystającym z innych usług oferowanych np. przez ośrodek wypoczynkowy, uczestnikiem szkolenia lub kontrahentem.

Jakie jest nasze podstawowe podejście do przetwarzania danych? 

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z praw podstawowych każdej osoby. PGSW przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł. Niniejszy dokument dostarcza osobom, których dane osobowe przetwarza PGSW podstawowe informacje na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania.

W każdym przypadku PGSW przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i świadomie, zachowując przejrzystość w obszarze wykorzystywania danych zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane oraz z zapewnieniem nadzoru nad poszczególnymi czynnościami ich przetwarzania, zapewniając jednocześnie osobom których dane przetwarza pełne prawo kontroli ich danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych ?

W procesach przetwarzania danych, w których PGSW jest podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych jest ich Administratorem danych, reprezentowanym przez Dyrektora PGSW działa jako jednostka sektora finansów publicznych, na podstawie statutu oraz obowiązujących przepisów prawa. Główna siedzibą przedsiębiorstwa mieści się w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowa, siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio lub pośrednio od osób, których dane dotyczą, jedynie w ramach procesów związanych z działalnością PGSW, w tym przypadku – naszych ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne m.in. w celu:

 • dokonania rezerwacji pobytu,
 • wykonania kompleksowej usługi hotelowej lub gastronomicznej,
 • zapewnienia Państwu bezpiecznego pobytu w ośrodku – w tym celu możemy poprosić o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, który chcecie Państwo zaparkować na parkingu ośrodka, który taka możliwość oferuje,
 • w przypadku ośrodków oferujących np. zabiegi lecznicze lub rehabilitacyjne będziemy przetwarzać również Państwa dane medyczne – szczegóły dotyczące ochrony tej kategorii danych znajdą Państwo w obiektach, które oferują tego rodzaju usługi.
 • w obiektach, w których stosowany jest monitoring wizyjny będziemy przetwarzać również Państwa wizerunek – szczegóły dotyczące przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym również znajdują się w obiektach, w których monitoring jest stosowany,
 • wystawienia faktury za pobyt w ośrodku,
 • zawarcia umowy na realizacje określonej usługi oferowanej przez nasze ośrodki (np. impreza okolicznościowa, konferencja, szkolenie).

Dane które przetwarzamy podawane są dobrowolnie przez osobę, której one dotyczą lub np. mogą zostać nam przekazane przez osobę, która w imieniu gościa hotelowego np. rezerwuje dla niego pobyt, organizuje w naszych salach konferencję lub jesteście Państwo uczestnikami imprez okolicznościowych, których organizacja oparta jest na umowie pomiędzy nami i zamawiającym. Nie przetwarzamy danych nadmiarowych, stosujemy zasadę ich minimalizacji i adekwatności do celu, w jakim są zbierane.

Jaki jest zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

PGSW przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, przede wszystkim określonych w statucie Instytucji i przepisach prawa. W zależności od celu przetwarzania (rodzaju usługi/ zadania publicznego) wymienionych w poprzednim rozdziale, a także kategorii osób, których dane przetwarzamy (klient, gość, wykonawca, podwykonawca) zakres zbieranych danych może się różnić, jednakże w każdym przypadku uwzględniana jest zasada minimalizacji danych oraz ich ochrony domyślnej.

W obszarze usług hotelowych, turystycznych i gastronomicznych oferowanych w ramach poszczególnych ośrodków wypoczynkowych, hoteli, ośrodka kempingowego oraz pola namiotowego dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania Państwu z usług poszczególnych obiektów, a nam w celu wywiązania się z określonych obowiązków i zapewnienia tych usług na jak najwyższym poziomie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w każdym przypadku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1) – dalej „RODO”,

Na podstawie tego rozporządzenia legalną przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania danych może być odpowiednio:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. w przypadku rezerwacji pokoju hotelowego),
 2. art. 6 ust.1 lit. b RODO – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. na organizację imprezy okolicznościowej lub konferencji),
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w przypadku wystawienia faktury lub wykonania umowy),
 4. art. 6 ust.1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. w przypadku danych kontaktowych lub stosowania monitoringu wizyjnego).

Szczegółowe informacje na temat podstawy przetwarzania danych przez konkretny hotel lub ośrodek wypoczynkowy znajdą Państwo w siedzibie tego obiektu i/lub na jego stronie internetowej w informacjach dotyczących przetwarzania danych oraz otrzymacie je Państwo w momencie zbierania danych. Odpowiednio będą podane: w formularzu, zawarte w umowie lub zamieszczone w widocznym miejscu w obiekcie – w zależności od rodzaju i celu przetwarzania.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?    

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od nikogo podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele wyrażona zgoda i podanie danych jest niezbędne.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy lub wystawienia faktury za pobyt w hotelu podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub wystawienia faktury. Jeśli z jakiegoś powodu osoba (kontrahent, współpracownik, klient) nie przekaże nam wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z nią umowy lub wystawić rachunku, a tym samym nie będzie możliwa realizacja celu, a dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów, np. w przypadku danych zbieranych do rozliczeń należności publicznoprawnych wynikających z przepisów podatkowych.

Jakie uprawnienia wobec Administratora przysługują osobom w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
 6. prawo do cofnięcia zgody,
 7. prawo do czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych,
 8. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu
  o profilowanie,
 9. prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, o ile dane przetwarzane są w związku z wcześniej wyrażoną zgodą w celach innych niż ta którą wyraziliście, lub w związku z umową ew. przepisami prawa.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji konkretnych umów lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane mogą przetwarzane przez podmioty, z którymi PGSW podpisałO umowę powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy wspomagającej nasza działalność, np. firm obsługujących systemy teleinformatyczne, serwisujące system monitoringu itp.

Jak długo wynosi okres przetwarzania zgromadzonych danych?

Dane osobowe przetwarzane w Polskiej Grupie SW przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania (np. dla rozliczeń finansowo – księgowych lub archiwizacji dokumentacji) dane przechowywane są przez czas przewidziany w przepisach szczególnych. I tak np.

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
 2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Bliższe informacje na temat czasu przetwarzania danych znajdują się w informacjach dotyczących przetwarzania danych dedykowanych dla konkretnych procesów.

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), w sposób wywołujący wobec osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych  w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia określone wymagania i w jakim stopniu.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pgsw.pl lub przesyłając żądanie na adres hotelu lub ośrodka wypoczynkowego, w którym Państwa dane są przetwarzane.

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy stosujemy pliki cookies

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych PGSW oraz stron internetowych poszczególnych hoteli stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w odrębnej Polityce plików cookies.

Jak zabezpieczamy dane osobowe ?

PGSW stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, mając jednocześnie na celu zapewnienie ich integralności, poufności, rozliczalności i dostępności.

Szczegóły dotyczące sposobów i rodzajów stosowanych zabezpieczeń zostały opisane w wewnętrznych politykach, instrukcjach i procedurach Instytucji.

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji, przekazania uwag lub wniosków na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

IOD: Pan Tomasz Tołpa

adres e-mailiod@pgsw.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, PGSW ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

#Bezpieczny Obiekt – Bezpieczny Gość” w ramach akcji #Bezpieczne pobyty#

Intencją polityki bezpieczeństwo jest przygotowanie naszego Ośrodka na przyjęcie Gości w nowej rzeczywistości oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwo wypoczynku.

I.BEZPIECZNA LOKALIZACJA
Jesteśmy zlokalizowani w sercu Wisły, nieopodal – Wiślańskiego Deptaka ale jednocześnie na ogrodzonym, zamkniętym terenie, blisko największych atrakcji turystycznych regionu. Położenie obiektu pośród terenu zielonego, z ogrodem, zewnętrznym tarasem kawowym oraz miejscem do grillowania, daje naszym gościom poczucie przestrzeni, możliwość swobodnego poruszana się i wypoczynku, a zarazem gwarancję i możliwości zachowania bezpiecznych odległości. Powierzchnia wnętrz jak również lokalizacja pokoi na terenie naszego kompleksu gwarantuje Gościom, zachowanie odległości minimum 1,5 metra we wszystkich przestrzeniach ośrodka.

KORZYŚCI
kameralnego ośrodka

 • Goście mają do dyspozycji przestrzeń – zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, która pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości.
 • Goście przebywający w ośrodku nie są narażeni na bezpośrednie kontakty z dużą liczbą osób, ze względu na kameralny charakter obiektu.
 • Na teren obiektu mają wstęp wyłącznie Goście ośrodka, pracownicy i dostawcy, co ogranicza możliwość pojawienia się w obiekcie przypadkowych osób.

II.BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
BEZPIECZNE WNĘTRZA

RECEPCJA
OŚRODKA

 1. Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 Gość
 2. Nad stanowiskiem recepcyjnym zostały umieszczone szklane ścianki bezpieczeństwa
 3. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 1,5 metra
 4. Recepcja obsługuje Gości w jednorazowych rękawiczkach i maskach ochronnych
 5. Dezynfekujemy ladę recepcyjną
 6. Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk – zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed wypełnieniem karty meldunkowej
 7. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.
 8. Zachęcamy wszystkich Gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w zastępstwie uścisku dłoni